Učitavanje događaja
Nađi događaje

Navigacija pogleda događaja

Predstojeći događaji

Navigacija liste događaja

jul 2017

DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)

5. jul 2017. 09.00 - 12.00
Saznajte više »

Objavlјivanje konačne rang liste

6. jul 2017.

(do 15:00 časova) Konačne rang liste

Saznajte više »

Upis primlјenih kandidata

7. jul 2017. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata.

Saznajte više »

Oglašavanje broja nepopunjenih budžetskih mesta

10. jul 2017.

10. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi; NAPOMENA: Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja…

Saznajte više »

Upis primlјenih kandidata

10. jul 2017. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata.

Saznajte više »

Upis primljenih kandidata

11. jul 2017. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata.

Saznajte više »

Oglašavanje broja nepopunjenih samofinansirajućih mesta

12. jul 2017.

12. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi. NAPOMENA: Upis studenata koji sami finasiraju svoje studije biće završen u četvrtak 13. jula 2017. godine. Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

Saznajte više »

Upis primljenih kandidata

12. jul 2017. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata.

Saznajte više »

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

13. jul 2017.

13. jula u 14 časova u AMFITEATRU – Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit. Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi (neupisanih kandidata). Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 14. jula 2017. godine…

Saznajte više »

Upis primljenih kandidata

13. jul 2017. 09.00 - 13.00

13. jula 2017. godine (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 12. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

Saznajte više »