Učitavanje događaja
Nađi događaje

Navigacija pogleda događaja

Predstojeći događaji

Navigacija liste događaja

jul 2017

Upis primljenih kandidata

11. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata.

Saznajte više »

Oglašavanje broja nepopunjenih samofinansirajućih mesta

12. jul

12. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi. NAPOMENA: Upis studenata koji sami finasiraju svoje studije biće završen u četvrtak 13. jula 2017. godine. Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

Saznajte više »

Upis primljenih kandidata

12. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata.

Saznajte više »

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

13. jul

13. jula u 14 časova u AMFITEATRU – Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit. Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi (neupisanih kandidata). Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 14. jula 2017. godine…

Saznajte više »

Upis primljenih kandidata

13. jul 09.00 - 13.00

13. jula 2017. godine (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 12. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

Saznajte više »

Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci

14. jul 09.00 - 13.00
Saznajte više »
septembar 2017

DEVETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MOSTOVI MEDIJSKOG OBRAZOVANJA 2017

15. septembar 10.00 - 16. septembar 21.00
Kino sala

DEVETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MOSTOVI MEDIJSKOG OBRAZOVANJA 2017, 15-16. septembar 2017. Novi Sad Poziv SRP Poziv ENG

Saznajte više »
oktobar 2017

Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji 2017

19. oktobar 08.00 - 21. oktobar 20.00
Saznajte više »