Učitavanje događaja
Nađi događaje

Navigacija pogleda događaja

Predstojeći događaji

Navigacija liste događaja

maj 2018

International Work Shop „Was there ever a Yugoslav Literature“

26. maj
114

International Work Shop „Was there ever a Yugoslav Literature“, 25. i 26. maja, Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski fakultet u Novom Sadu. Plakat Program i knjiga apstrakata

Saznajte više »
jun 2018

Prvi konkursni rok OAS – Prijavlјivanje kandidata

20. jun 09.00 - 13.00
Amfiteatar
Saznajte više »

Prvi konkursni rok OAS – Prijavlјivanje kandidata

21. jun 09.00 - 13.00
Amfiteatar
Saznajte više »

Prvi konkursni rok OAS – Prijavlјivanje kandidata

22. jun 09.00 - 13.00
Amfiteatar
Saznajte više »

Prvi konkursni rok OAS – Polaganje prijemnog ispita

27. jun - 29. jun
Saznajte više »
jul 2018

Objavlјivanje preliminarne rang liste

2. jul 09.00 - 15.00
Saznajte više »

DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)

4. jul 09.00 - 12.00
Saznajte više »

Objavlјivanje konačne rang liste

5. jul 09.00 - 15.00
Saznajte više »

Upis primlјenih kandidata

6. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

Saznajte više »

Upis primlјenih kandidata

9. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

Saznajte više »