Učitavanje događaja

« Svi događaji

  • Ovaj događaj je prošao.

DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)

4. jul 2018. 09.00 - 12.00

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

Studijska grupa

Učionica/sprat

Srpska filologija: Srpski jezik i кnjiževnost

326/3

Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

326/3

Srpska književnost i jezik

339/3

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

308/3

Engleski jezik i književnost

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-engleski jezik

238/2

Nemački jezik i književnost

(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-nemački jezik)

213/2

Francuski jezik i književnost

(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-francuski jezik)

271/2

Ruski jezik i književnost

(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-ruski jezik)

221/2

Mađarski jezik i književnost

254/2

Slovački jezik i književnost

237/2

Rumunski jezik i književnost

272/2

Rusinski jezik i književnost

204/2

Istorija

353/3

Pedagogija

109/1

Psihologija

101/1

Sociologija

336/3

Filozofija

251/2

Žurnalistika

200/2

Socijalni rad

202/2

Detalji

Datum:
4. jul 2018.
Vreme:
09.00 - 12.00