Učitavanje događaja

« Svi događaji

 • Ovaj događaj je prošao.

Deseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura

30. novembar 2018.

Deseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum

SUSRET KULTURA
30. novembar 2018.

Poziv za prijavu

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Deseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA koji će se održati 30. novembra 2018. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na Simpozijumu će ove godine biti obeležena dva značajna jubileja: 200 godina od prvog izdanja Vukovog Srpskog rječnika i 90 godina života vodećeg svetskog lingviste Noama Čomskog. U skladu s tim, posebno istaknuto mesto na našem skupu imaće dva tematska bloka: jedan sa radovima čije bi teme na različite načine bile povezane sa Srpskim rječnikom i radom Vuka Karadžića, i drugi, u kome bi se radovi bavili nekim od aspekata multidisciplinarno razgranate delatnosti Noama Čomskog. Stoga pozivamo učesnike da se temama svojih radova, ukoliko to bude moguće, uklope u neku od dve pomenute tematske celine.

Istovremeno, kao i do sada, cilj našeg skupa jeste оkuplјаnjе dоmаćih i strаnih nаučnikа i stručnjаkа iz različitih društveno-humanističkih oblasti rаdi rаzmеnе iskustаvа i idеја, podsticanja i promovisanja intеrkulturаlnоg i interdisciplinarnog diјаlоgа i rаzviјаnjа međunarodne mrеžе nаučnikа kroz prеzеntоvаnje rezultata interdisciplinarnih istraživanja iz оblаsti društvеnih i humаnističkih nаukа i diskusije o njima. Budući da je u istraživanjima takve vrste neophodno uzimati u obzir različite društveno-političke, psihološke, kulturne i druge kontekste, okvirne teme simpozijuma su:

 • odnosi pojedinaca i grupa definisani kulturnim kontekstom;
 • formiranje pojedinaca i grupa unutar date kulture (identitet, interkulturalnost i multikulturalnost);
 • odnos kulture i pojedinih društvenih sistema (obrazovanje, stvaralaštvo, mediji);
 • jezik i književnost kao kulturni fenomeni;
 • lokalno i globalno u kulturi;
 • informaciono-komunikacione tehnologije u društveno-humanističkim naukama;
 • istorija i kultura – konteksti i prožimanja;
 • semantika, kultura i kognicija;
 • kultura, pojedinac, društvo;
 • kulturni konteksti u nastavi stranog jezika.

Prijavu za skup možete popuniti ovde, najkasnije do 23. oktobra 2018. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekujemo radove iz nauke o jeziku, nauke o književnosti, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije i žurnalistike.

Vidimo se u Novom Sadu!

Organizacioni odbor
Desetog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma
SUSRET KULTURA

Detalji

Datum:
30. novembar 2018.
Vrsta događaja: