Učitavanje događaja
Nađi događaje

Navigacija pogleda događaja

Predstojeći događaji

Navigacija liste događaja

april 2018

3. sednica Nastavno-naučnog veća

13. april 12.00 - 14.00

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u petak, 13.4.2018. godine, sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći DNEVNI RED.

Saznajte više »

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „SEOBE OD ANTIKE DO DANAS“

14. april - 15. april

Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za istoriju, Centar za istorijska istraživanja

Saznajte više »

Uvodni kurs iz neurolingvistike

16. april 15.00 - 20. april 18.00
114

U periodu od 16. do 20. aprila, dr Silvia Martinez Ferreiro (Univerzitet u Kopenhagenu, Danska) održaće uvodni kurs iz neurolingvistike. Kurs je besplatan i namenjen je svim zainteresovanim studentima, nastavnicima i saradnicima. Nastava će se odvijati na engleskom jeziku, u terminu od 15 do 18 časova u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta. Više informacija ovde: https://docs.google.com/forms/d/1yLYsmG13odLV6E3JaoA-LHwlLyPaRTmgZzvmCS7c_4M/edit

Saznajte više »

Predavanje Kako je Požarevački mir (1718) mogao promeniti svet?

17. april 17.00 - 18.00
114
Saznajte više »

Promocija knjige i predavanje LIMES: ISTORIJSKA MARGINA I POREKLO POSEBNOSTI JUGOISTOČNE EVROPE

18. april 12.00 - 13.00
Saznajte više »

Pristupno predavanje: Propositions hypothétiques en français et en serbe

19. april 12.00 - 13.30

dr  Nataša Popović ODRŽAĆE PRISTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA TEMA: Propositions hypothétiques en français et en serbe KOMISIJA: prof. dr Snežana Gudurić, prof. dr Ljubica Vlahović, doc. dr Tatjana Samardžija, Fil. fak. Beograd Marina Kozačenkov, student masterskih studija VREME I MESTO: 19.4.2018. 12,00 ČASOVA, UČIONICA 323 NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Saznajte više »

Predavanje Genealogija (ne)prijateljstva: Slaveni i Talijani u istarskim časopisima na talijanskom jeziku od sredine 19. stoljeća do 1947. godine

19. april 12.00 - 13.00
114
Saznajte više »

Pristupno predavanje: Doba lala u osmanskoj istoriji i kulturi

19. april 13.30 - 15.00

dr  Miroslav Pavlović, dr Melina Rokai, dr Vladimir Abramović ODRŽAĆE PRISTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA TEMA: Doba lala u osmanskoj istoriji i kulturi KOMISIJA: prof. dr Duško Kovačević prof. dr Đorđe Đurić prof. dr Bilјana Šimunović Bešlin prof. dr Dragica Kolјanin  Dragana Lazić Stojković, student DAS istorije VREME I MESTO: 19.4.2018. 13,30 ČASOVA, UČIONICA 301/III NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Saznajte više »

Pristupno predavanje: Oblici i upotreba konjunktiva imperfekta u španskom jeziku: analiza jednog književnog korpusa

20. april 15.00 - 16.30

dr Bojana Kovačević Petrović ODRŽAĆE PRISTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA TEMA: Oblici i upotreba konjunktiva imperfekta u španskom jeziku: analiza jednog književnog korpusa KOMISIJA: prof. dr Ksenija Šulović, predsednica Komisije prof. dr Tamara Valčić Bulić, član doc. dr Vladimir Karanović, član Jovana Lazić, studentkinja master studija VREME I MESTO: 20.4.2018. 15,00 ČASOVA, UČIONICA 107 NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Saznajte više »

Pristupno predavanje: Srpska kultura u Italiji – kratka retrospektiva pisane produkcije od 1939. godine do danas

20. april 15.00 - 16.30

dr Mario Liguori ODRŽAĆE PRISTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA TEMA: Srpska kultura u Italiji – kratka retrospektiva pisane produkcije od 1939. godine do danas KOMISIJA: prof. dr Pavle Sekeruš, predsednik Komisije doc. dr Želјko Milanović, član doc. dr Aleksandra Blatešić, članica Jana Nikoletić, studentkinja osnovnih studija VREME I MESTO: 20.4.2018.  u  15 časova u Seminarskoj biblioteci Odseka za romanistiku na Filozofskom fakultetu.

Saznajte više »