Učitavanje događaja
Nađi događaje

Navigacija pogleda događaja

Događaji za jul 2018

Navigacija meseci u kalendaru

ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
1
2

Objavlјivanje preliminarne rang liste

Objavlјivanje preliminarne rang liste

2. jul 09.00 - 15.00

3
4

DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)

DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)

4. jul 09.00 - 12.00

5

Objavlјivanje konačne rang liste

Objavlјivanje konačne rang liste

5. jul 09.00 - 15.00

6

Upis primlјenih kandidata

Upis primlјenih kandidata

6. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

7
8
9

Upis primlјenih kandidata

Upis primlјenih kandidata

9. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta

9. jul 14.00 - 14.30

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi; Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi ne odazovu i ne upišu, […]

10

Upis primlјenih kandidata

Upis primlјenih kandidata

10. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

11

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata

11. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta

11. jul 14.00 - 14.30

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

12

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata

12. jul 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 11. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

12. jul 14.00 - 15.00

Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit. Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi […]

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31