Učitavanje događaja
Nađi događaje

Navigacija pogleda događaja

Događaji za jul 2018

Navigacija meseci u kalendaru

ponedeljak utorak sreda četvrtak petak subota nedelja
1
2

Objavlјivanje preliminarne rang liste

Objavlјivanje preliminarne rang liste

2. jul 2018. 09.00 - 15.00

Preliminarne rang liste – upis 2018/19. Engleski jezik i književnost Filozofija Nemački jezik i književnost Mađarski jezik i književnost Istorija Komparativna književnost sa teorijom književnosti Pedagogija Psihologija Žurnalistika Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom Rumunski jezik i književnost Rusinski jezik i književnost Ruski jezik i književnost Slovački jezik i književnost Sociologija […]

3
4

DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)

DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA)

4. jul 2018. 09.00 - 12.00

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora. Studijska grupa […]

5

Objavlјivanje konačne rang liste

Objavlјivanje konačne rang liste

5. jul 2018. 09.00 - 15.00

Konačna rang lista – upis 2018/19. Engleski jezik i književnost Filozofija Nemački jezik i književnost Mađarski jezik i književnost Istorija Komparativna književnost sa teorijom književnosti Pedagogija Psihologija Žurnalistika Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom Rumunski jezik i književnost Rusinski jezik i književnost Ruski jezik i književnost Slovački jezik i književnost Sociologija […]

6. sednica Nastavno-naučnog veća

6. sednica Nastavno-naučnog veća

5. jul 2018. 10.00 - 11.00

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u četvrtak 5.7. 2018. godine, sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći  DNEVNI RED.

6

Upis primlјenih kandidata

Upis primlјenih kandidata

6. jul 2018. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

32. sednica Izbornog veća u 2018. godini

32. sednica Izbornog veća u 2018. godini

6. jul 2018. 10.00 - 11.00

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 32. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 6. 7. 2018. godine sa početkom u 10 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći DNEVNI RED.

7
8
9

Upis primlјenih kandidata

Upis primlјenih kandidata

9. jul 2018. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta

9. jul 2018. 14.00 - 14.30

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi; Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi ne odazovu i ne upišu, […]

10

Upis primlјenih kandidata

Upis primlјenih kandidata

10. jul 2018. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

11

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata

11. jul 2018. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta

11. jul 2018. 14.00 - 14.30

Oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

12

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata

12. jul 2018. 09.00 - 13.00

Upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 11. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

12. jul 2018. 14.00 - 15.00

Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit. Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi […]

13

15. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

15. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

13. jul 2018. 10.00 - 11.00

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta saziva 15. sednicu Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u petak 13.7.2018. godine sa početkom u 10 časova u sali P-9, za koju predlaže sledeći  DNEVNI RED.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31